مشاور املاک

ثبت ملک

مشخصات کلی :
نام مالک :
تلفن :
شهر :
منطقه :
جهت نور :
نوع ساختمان :
نوع معامله :
نوع سند :
تاریخ تحویل : ماه دیگر
آدرس :
مختصات جغرافیایی :
مشخصات آپارتمان :
معاوضه با : باغ و ویلا : آپارتمان : ویلایی : اداری : تجاری : زمین :
وجه مورد نیاز دریافتی : توان مابقی پرداختی :
قدمت بنا :
متراژ ساختمان :
قیمت هر متر : قیمت کل :
رهن : اجاره : تخلیه :
تعداد کل طبقات : طبقه ی واحد : تعداد کل واحدها : تعداد واحد در هر طبقه : شماره ی واحد : نما : کابینت : نوع کف : سیستم گرمایش : سیستم سرمایش : تعداد اتاق : تعداد پارکینگ :
کنتور آب : اختصاصی اشتراکی کنتور برق : اختصاصی اشتراکی کنتور گاز : اختصاصی اشتراکی تلفن :
انباری : آسانسور : تراس : سرویس بهداشتی فرنگی :
توضیحات :
مشخصات ویلایی :
معاوضه با : باغ و ویلا : آپارتمان : ویلایی : اداری : تجاری : زمین :
وجه مورد نیاز دریافتی : توان مابقی پرداختی :
نوع ویلایی : قدمت بنا :
متراژ زمین : متراژ ساختمان :
قیمت هر متر : قیمت کل :
رهن : اجاره : تخلیه :
تعداد کل طبقات : تعداد کل واحدها : طبقه ی ساختمان : عرض ساختمان : گذر ساختمان : ارتفاع مجاز برای ساخت : تعداد پارکینگ : ابعاد : نما : کابینت : نوع سقف : نوع کف : سیستم گرمایش : سیستم سرمایش : تعداد اتاق :
قابل تجاری : کنتور آب : کنتور برق : کنتور گاز : تلفن :
انباری : آسانسور : تراس : سرویس بهداشتی فرنگی :
توضیحات :
مشخصات باغ و ویلا :
معاوضه با : باغ و ویلا : آپارتمان : ویلایی : اداری : تجاری : زمین :
وجه مورد نیاز دریافتی : توان مابقی پرداختی :
قدمت بنا :
متراژ زمین : متراژ ساختمان :
قیمت هر متر : قیمت کل :
رهن : اجاره :
کابینت : نوع کف : سهمیه آب : نوع جاده : سیستم گرمایش : سیستم سرمایش : توضیحات :
آب شهری : فرعی
اصلی
گاز شهری : فرعی
اصلی
برق 1 فاز : فرعی
اصلی
برق 3 فاز : فرعی
اصلی
فضا سازی : با مجوز
بدون مجوز
چاه آب : با مجوز
بدون مجوز
دارای ساختمان : با مجوز
بدون مجوز
دیوار کشی : با مجوز
بدون مجوز
فنس کشی : با مجوز
بدون مجوز
استخر : با مجوز
بدون مجوز
آلاچیق : با مجوز
بدون مجوز
تلفن :
مشخصات تجاری :
معاوضه با : باغ و ویلا : آپارتمان : ویلایی : اداری : تجاری : زمین :
وجه مورد نیاز دریافتی : توان مابقی پرداختی :
قدمت بنا :
متراژ ساختمان :
قیمت هر متر : قیمت کل :
رهن : اجاره :
مالکیت : پایین و بالای مغازه : بدنه مغازه : تعداد کل طبقات : طبقه ی واحد : تعداد کل واحدها : تعداد واحد در هر طبقه : شماره ی واحد : نما : کابینت : نوع کف : تعداد اتاق : سیستم گرمایش : سیستم سرمایش : تعداد پارکینگ : موقعیت مغازه : عرض بر خیابان :
کنتور آب : اختصاصی اشتراکی کنتور برق : اختصاصی اشتراکی کنتور گاز : اختصاصی اشتراکی برق سه فاز : اختصاصی اشتراکی تلفن :
انباری : آسانسور : تراس : سرویس بهداشتی فرنگی :
توضیحات :
مشخصات اداری :
معاوضه با : باغ و ویلا : آپارتمان : ویلایی : اداری : تجاری : زمین :
وجه مورد نیاز دریافتی : توان مابقی پرداختی :
قدمت بنا :
متراژ ساختمان :
قیمت هر متر : قیمت کل :
رهن : اجاره :
تعداد کل طبقات : طبقه ی واحد : تعداد کل واحدها : تعداد واحد در هر طبقه : شماره ی واحد : نما : کابینت : نوع کف : تعداد اتاق : سیستم گرمایش : سیستم سرمایش : تعداد پارکینگ : پنجره به بر خیابان :
کنتور آب : اختصاصی اشتراکی کنتور برق : اختصاصی اشتراکی کنتور گاز : اختصاصی اشتراکی تلفن :
انباری : آسانسور : تراس : سرویس بهداشتی فرنگی :
توضیحات :
مشخصات زمین :
معاوضه با : باغ و ویلا : آپارتمان : ویلایی : اداری : تجاری : زمین :
وجه مورد نیاز دریافتی : توان مابقی پرداختی :
متراژ زمین :
قیمت هر متر : قیمت کل : عرض زمین : گذر : ارتفاع مجاز برای ساخت :
رهن : اجاره :
قابل تجاری : کنتور آب : کنتور برق : کنتور گاز : تلفن :
توضیحات :
ثبت ملک و بازگشت ثبت ملک و آپلود عکس
آیا ملک دیگری برای ثبت دارید ؟